Termeni & conditii

General

 

Bine ați venit pe website-ul deţinut de Jvo Clean Sofa SRL, cu sediul în Str. Panduri 74, Unirea, Vrancea, având CIF 40391609, e-mail office@zuli.ro, adresă de corespondență Str. Panduri 74, Unirea, Vrancea (denumită în continuare „ZULI”). Accesul și utilizarea website-ului (denumit în continuare „Website-ul ZULI”) este supusă condițiilor de mai jos. Utilizarea Website-ului ZULI reprezintă expimarea acordului expres și necondiționat de acceptare a acestor condiții.

 

Scop

 

Toate datele și informațiile puse la dispoziție pe Website-ul ZULI sunt oferite numai pentru scopuri informaționale. Deși compoziția și conținutul Website-ului ZULI au fost redactate cu cea mai mare grija, ZULI nu poate garanta că natura și conținutul informațiilor este corect.

 

Răspundere

 

ZULI nu este în nici un fel responsabilă pentru orice daune, directe sau indirecte, cauzate către vizitatorul sau utilizatorul Website-ului ZULI și/sau a părților terțe, ca urmare a utilizării informațiilor, materialelor și / sau servicii de pe Website-ul ZULI și / sau ca urmare a utilizării informațiilor, materialelor și / sau serviciilor ale celorlalte website-uri legate de Website-ului ZULI.

 

Drepturile de proprietate intelectuală

 

Website-ul este deținut de ZULI. Toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală din conținutul site-ului, inclusiv text, design, grafică, logo-uri și / sau orice alte date aparțin ZULI sau licențiatorilor săi. Fără permisiunea prealabilă scrisă a ZULI conținutul Website-ului ZULI nu poate fi reprodus, modificat și / sau publicat sau stocat într-o bază de date în orice formă sau prin orice mijloace.

 

Conectarea la site-urile părților terțe

 

ZULI nu poartă nicio răspundere pentru conținutul website-urilor legate de Website-ului ZULI, nici pentru informații, produse software și servicii disponibile obținute pe sau prin intermediul website-urilor respective. Un link către un alt site este destinat exclusiv pentru confortul utilizatorului. Acest lucru presupune lipsa oricărei obligații sau răspunderi a ZULI. Fără permisiunea prealabilă scrisă a Website-ului ZULI, definirea și crearea unui hyperlink către website nu este permisă.

 

Confidențialitate

 

Pe parcursul desfășurării activității sale Jvo Clean Sofa SRL, cu sediul în Str. Panduri 74, Unirea, Vrancea, având CIF 40391609, e-mail office@zuli.ro, adresă de corespondență Str. Panduri 74, Unirea, Vrancea, (denumită în continuare „ZULI”) poate fi în situația de a prelucra date cu caracter personal în scopuri legitime în conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protecţie a Datelor (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directive 95/46/CE (în continuare denumit „RGPD” sau „Regulamentul”).

Orice colectare și prelucrare a unor astfel de date de către ZULI se va face cu respectarea legislației naționale aplicabile, inclusiv a Regulamentului, conform principiilor enunțate în continuare. În funcție de relația dumneavoastră cu ZULI (ex. client, potențial client, colaborator, potențial colaborator, angajat, etc.), prelucrarea se face în scop de:

• furnizarea serviciilor ZULI;
• comunicare cu dumneavoastră;
• menținerea relației contractuale;
• respectarea obligațiilor impuse de lege;
• evaluarea condițiilor de calificare pentru pozițiile disponibile în cadrul ZULI (colaboratori, angajați, etc.);
• asigurarea securității sediului ZULI, a bunurilor și persoanelor aflate acolo;
• aducerea la cunoștință dumneavoastră a informațiilor permise conform Legii nr. 51/1995 cu privire la activitatea ZULI;
• funcționarea în parametrii optimi ai website-ului www.zuli.ro.

Mesajele informative vor conține întotdeauna o opțiune de „Dezabonare” prin care veți putea opta ca pentru viitor să nu mai primiți astfel de comunicări.

Tipul de date ce pot fi prelucrate sunt cele furnizate direct de dumneavoastră, precum nume, prenume, adresă, număr de telefon, e-mail, mesaj, IP.

Modalitatea de obținere a datelor este prin furnizarea lor direct de către dumneavoastră. În măsura în care sunteți un împuternicit (ex. mandatar) al unor persoane fizice, vă rugăm să informați respectivele persoane de modalitatea în care ZULI prelucrează datele cu caracter personal și să le îndrumată să parcurgă prezenta politică de confidențialitate a ZULI.

ZULI nu creează niciun fel de baze de date, toate datele care sunt necesare a fi prelucrate în scopurile mai sus indicate se regăsesc pe suporturile originale, astfel cum au fost ele puse la dispoziție de dumneavoastră. Ele nu se comunică decât pe documentele realizate de ZULI în scopul realizării mandatului.

Durata procesării este cea necesară realizării mandatului încredințat și, ulterior, conform obligațiilor legale pe care ZULI trebuie să le respecte.

Drepturile dumneavoastră în legătură cu datele prelucrate sunt conform Regulamentului dreptul de acces la date, de rectificare a datelor, de ștergere a datelor, de restricționare a prelucrării datelor, de portabilitate a datelor, de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere.

Pentru a reclama nerespectarea drepturilor protejate de Regulament persoana vizată se poate adresa ANSPDCP – Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată competente.

Pentru mai multe detalii şi informaţii orice persoană interesată se poate adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din Mun. București, Sector 1, Bdul. Gral. Gh. Magheru, Nr. 28-30, adresă de internet www.dataprotection.ro.

Responsabilul cu protecţia datelor. Pentru asigurarea cerințelor Regulamentului și a obligațiilor legale care îi revin ZULI și totodată în scopul înlesnirii comunicării cu persoanele vizate sau cu Autoritatea națională, puteți adresa orice sesizări, informări sau solicitări cu privire la datele dumneavoastră personale prin cerere scrisă trimisă la adresa din Str. Panduri 74, Unirea, Vrancea, sau prin e-mail la office@zuli.ro.

 

Politică de cookie

 

Website-ul www.zuli.ro folosește fișiere internet cookie.

Un „internet Cookie” (sau „browser cookie” / „HTTP cookie” / „cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care este stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente pe care le folosiți pentru a accesa rețeaua de internet.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Firefox) și este complet „pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul dumneavoastră).

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul cookie-ului.
Durata de existență a unui cookie este determinată. Din punct de vedere tehnic, doar webserver-ul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care vă reîntoarceți pe website-ul asociat webserver-ului respectiv.

Pe site-ul www.zuli.ro se folosesc următoarele tipuri de cookie-uri:
JSESSIONID – este un cookie de sesiune, generat automat, care este utilizat pentru navigarea pe website-ul www.zuli.ro, utilizarea formularului de contact, a formularului de cerere ofertă, newsletter, a hărții interactive, etc. Acest cookie se șterge automat la închiderea browser-ului.

 

Cum pot opri cookie-urile?

 

Vă puteți configura browserul să respingă fișierele cookie. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizitat și folosit (de exemplu: navigarea, utilizarea formularului de contact, a hărții interactive, etc.

• Internet Explorer: Tools – Internet Options – Privacy – Configuration;
Pentru mai multe informații, consultați suportul tehnic oferit de Microsoft, sau butonul „Help” din browser.
• Firefox: Tools – Options – Privacy – History – Personal Configuration;
Pentru mai multe informații, consultați suportul tehnic oferit de Mozilla, sau butonul „Help” din browser.
• Chrome: Configuration – Show advanced options – Privacy – Configure content;
Pentru mai multe informații, consultați suportul tehnic oferit de Google, sau butonul „Help” din browser.
• Safari: Preferences – Security.
Pentru mai multe informații, consultați suportul tehnic oferit de Apple, sau butonul „Help” din browser.

Mai multe informații despre cookie-uri puteți găsi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau www.youronlinechoices.com/ro.

 

Legea aplicabilă

 

Aceste condiții, precum și dispute sau reclamații care decurg din sau legate de aceste condiții, sunt guvernate de legea română. Toate astfel de litigii și pretenții vor fi prezentate instanței competente din Municipiul Bucureşti.

 

Modificările aduse acestor termeni

 

ZULI își rezervă dreptul de a modifica termenii în care acest website este oferit fără notificare prealabilă. Aceste modificări vor intra în vigoare imediat după postarea pe Website-ul ZULI.

 

Versiune actualizată la 19 Iulie, 2019.

Echipa noastră este aici pentru a vă ajuta cu orice fel de informații!
WhatsApp