Confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE ŞI DE SECURITATE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL Jvo Clean Sofa SRL.

 

Pe parcursul desfășurării activității sale Jvo Clean Sofa SRL, cu sediul în Str. Panduri 74, Unirea, Vrancea, având CIF 40391609, e-mail office@zuli.ro, adresă de corespondență Str. Panduri 74, Unirea, Vrancea (denumită în continuare „ZULI”) poate fi în situația de a prelucra date cu caracter personal în scopuri legitime în conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protecţie a Datelor (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directive 95/46/CE (în continuare denumit „RGPD” sau „Regulamentul”).

Orice colectare și prelucrare a unor astfel de date de către ZULI se va face cu respectarea legislației naționale aplicabile, inclusiv a Regulamentului, conform principiilor enunțate în continuare. În funcție de relația dumneavoastră cu ZULI (ex. client, potențial client, colaborator, potențial colaborator, angajat, etc.), prelucrarea se face în scop de:

• furnizarea serviciilor ZULI;
• comunicare cu dumneavoastră;
• menținerea relației contractuale;
• respectarea obligațiilor impuse de lege;
• evaluarea condițiilor de calificare pentru pozițiile disponibile în cadrul ZULI (colaboratori, angajați, etc.);
• asigurarea securității sediului ZULI, a bunurilor și persoanelor aflate acolo;
• aducerea la cunoștință dumneavoastră a informațiilor permise conform Legii nr. 51/1995 cu privire la activitatea ZULI;
• funcționarea în parametrii optimi ai website-ului www.zuli.ro.

Mesajele informative vor conține întotdeauna o opțiune de „Dezabonare” prin care veți putea opta ca pentru viitor să nu mai primiți astfel de comunicări.

Tipul de date ce pot fi prelucrate sunt cele furnizate direct de dumneavoastră, precum nume, prenume, adresă, număr de telefon, e-mail, mesaj, IP.

Modalitatea de obținere a datelor este prin furnizarea lor direct de către dumneavoastră. În măsura în care sunteți un împuternicit (ex. mandatar) al unor persoane fizice, vă rugăm să informați respectivele persoane de modalitatea în care ZULI prelucrează datele cu caracter personal și să le îndrumată să parcurgă prezenta politică de confidențialitate a ZULI.

ZULI nu creează niciun fel de baze de date, toate datele care sunt necesare a fi prelucrate în scopurile mai sus indicate se regăsesc pe suporturile originale, astfel cum au fost ele puse la dispoziție de dumneavoastră. Ele nu se comunică decât pe documentele realizate de ZULI în scopul realizării mandatului.

Durata procesării este cea necesară realizării mandatului încredințat și, ulterior, conform obligațiilor legale pe care ZULI trebuie să le respecte.

Drepturile dumneavoastră în legătură cu datele prelucrate sunt conform Regulamentului dreptul de acces la date, de rectificare a datelor, de ștergere a datelor, de restricționare a prelucrării datelor, de portabilitate a datelor, de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere.

Pentru a reclama nerespectarea drepturilor protejate de Regulament persoana vizată se poate adresa ANSPDCP – Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată competente.

Pentru mai multe detalii şi informaţii orice persoană interesată se poate adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din Mun. București, Sector 1, Bdul. Gral. Gh. Magheru, Nr. 28-30, adresă de internet www.dataprotection.ro.

Responsabilul cu protecţia datelor. Pentru asigurarea cerințelor Regulamentului și a obligațiilor legale care îi revin ZULI și totodată în scopul înlesnirii comunicării cu persoanele vizate sau cu Autoritatea națională, puteți adresa orice sesizări, informări sau solicitări cu privire la datele dumneavoastră personale prin cerere scrisă trimisă la adresa din Str. Panduri 74, Unirea, Vrancea, sau prin e-mail la office@zuli.ro.

 

Versiune actualizată la 19 Iulie, 2019.

Echipa noastră este aici pentru a vă ajuta cu orice fel de informații!
WhatsApp